It's A Girl! Gianna Gazelle

Gianna Gazelle

Born on 3/13/2013
12:30 PM

8 lbs 4 ozs
21 in

 Nikkole

Sanford Logo

Print This Page